Coaching

Visie op coaching en persoonlijke ontwikkeling

Succesvolle coaching richt zich vooral op het vergroten van het zelfinzicht. Door mensen bewust te maken van hun patronen en overtuigingen, van hun kracht en vermogen wordt op de langere termijn meer bereikt dan door uitsluitend aandacht te richten op het bijbrengen van kennis of vaardigheden.

De coaching is ervaringsgericht, dat wil zeggen er wordt een link gelegd tussen de overtuigingen die iemand heeft en de echte levenservaringen. Het anders kijken naar eigen situaties of gedrag levert bijzondere inzichten op, vanuit deze inzichten kunt u leren omgaan met uw gedrag en/of emoties (angsten, barrières, tegenslagen, trauma's en hinderlijke overtuigingen). Het effect is opluchting, hartcoherentie, lichtheid en van daaruit effectiviteit.

Methode

Globaal gezien kan coaching ingedeeld worden in een aantal gebieden:

methode

Ieder volgend niveau beïnvloedt en omvat het onderliggend niveau. Veranderingen op zijnsniveau brengen veranderingen op de onderliggende niveaus mentaal, emotioneel en gedragsniveau teweeg (= transformatie). Veranderingen op louter gedragsniveau beïnvloeden doorgaans de andere niveaus niet.

De coach kan op alle niveaus opereren. Afhankelijk van de vraag van de cliënt en op welk niveau deze zich bevindt kunnen interventies gepleegd worden en kan hij/zij begeleid worden naar een meer fundamenteel niveau.

Mijn “ding” is coaching op met name het zijnsniveau, hetgeen leidt tot transformaties en tot duurzaam welbevinden en groei van de cliënt. Hiermee wil ik het beste uit de cliënt naar boven halen. Ik vertrouw in het zelfoplossend vermogen, de wijsheid, de kracht en de verantwoordelijkheid van de ander. Kortom, de coach helpt de ander zichzelf te helpen.

Resultaten

De resultaten van coachtrajecten :