Neurofeedback

  1. Informatie algemeen
  2. Informatie professionals

Wat is neurofeedbacktraining?

Een coachingstraject kan bestaan uit gesprekken en in veel gevallen biedt een aanvulling met neurofeedbacktraining een duurzame oplossing. Door allerlei omstandigheden kan de hersenactiviteit uit balans raken in zo’n mate dat het alledaagse functioneren veel moeite kost, zowel geestelijk als lichamelijk. Ons brein kun je zien als een computer die alle processen aanstuurt en daar kan een verstoring in optreden. Met behulp van specifieke computer-apparatuur kan de hersenactiviteit gemeten worden en eventuele onbalansen worden opgespoord. Vervolgens wordt er gedurende een aantal trainingssessies, aan de hand van specifieke protocollen, de balans hersteld en indien gewenst, gericht “op scherp” gezet ( zie Peak Performance traject ).

Hoe ziet een neurofeedbacktraining eruit?

Stap 1: Intake en E.E.G.

Voorafgaand aan de trainingen vindt er een intake plaats en wordt op verschillende plaatsen op het hoofd de hersenactiviteit in diverse frequentiebanden gemeten (E.E.G.).

Op basis van de uitslag van deze meting, de intake en uw klachtenpatroon, wordt de behandeling met u besproken.

Stap 2: De trainingssessies.

Het is aan te raden minstens 2 maal per week te trainen. Gemiddeld zijn er tussen de 15 en 30 sessies nodig voor een blijvend resultaat. Tijdens de training zijn er sensoren op uw hoofd geplakt die de hersenactiviteit meten.

U zit ontspannen en kijkt naar een film. Terwijl u kijkt, krijgt u visuele en auditieve feedback (=terugkoppeling) op wat uw hersenen aan activiteit vertonen. Op die manier worden hersengebieden getraind en gestimuleerd met te weinig activiteit en wordt te grote activiteit van hersengebieden verminderd. De hersenen worden “beloond” als ze de gewenste activiteit vertonen, dit wordt operante conditionering genoemd. Uw hersenen worden meer flexibel en krijgen een gezonde balans, waardoor allerlei klachten verdwijnen of sterk verminderen. Bovendien is de methode niet invasief (er wordt niets in het lichaam ingebracht).

Neurofeedback stimuleert genezing van binnenuit: er wordt gebruik gemaakt van de veerkracht en leervermogen van de hersenen, het zelfgenezend (ordenend) vermogen van het brein wordt aangesproken.

Het komt regelmatig voor dat het medicijngebruik voor o.a. ADHD/ADD en depressie verminderd of zelfs geheel gestopt kan worden. Dit gaat echter altijd in overleg met de behandelend arts.

In de afgelopen 20 jaar heeft gedegen wetenschappelijk onderzoek in de VS de effectiviteit van Neurofeedback/Neurotherapie ruimschoots aangetoond. Onder intensieve begeleiding van de Amerikaan Martin Wuttke (www.neurotherapy.us), die vanaf het eerste uur bij de ontwikkeling van deze methode is betrokken, werd de Stichting Neurotherapie Centrum Hilversum (N.C.H.) opgericht. Het N.C.H. verzorgt, samen met het Platform Neurotherapie de bijscholingen op het gebied van Neurotherapie (www.neurotherapie.nl)

Peak Performance

Interessant voor iedereen, van jong tot oud, is het Peak Performance traject. De trainingen optimaliseren het intellectueel-, geestelijk- en fysiek prestatievermogen en stellen je beter in staat meerdere taken tegelijk ontspannen en doelgericht uit te voeren. Resultaat is een betere concentratie (spitsheid), focus en afname van de “ruis” uit de omgeving. Hierdoor bereik je een verbetering qua stressbestendigheid, studieresultaten, creativiteit, prestaties en wordt het aanwezige talent optimaal benut. Vooral (top)sporters, artiesten, studenten, scholieren, managers enz. maken in toenemende mate gebruik van deze natuurlijke en veilige methode om hun prestatievermogen zonder veel moeite te verhogen en te optimaliseren.

Traumaverwerking

Klinkt zwaar, maar eenieder die ooit iets ingrijpends heeft meegemaakt of gezien (ongeluk, ziekte, echtscheiding, bevalling, verlies van een dierbare enz.), iets wat een diepe indruk heeft gemaakt, kan te maken hebben met niet optimaal verwerkte emotionele herinneringen. Meestal ben je je er niet van bewust, maar deze “emotionele ballast” kan een normaal dagelijks functioneren behoorlijk verstoren, een letterlijke stoorzender. Vooral kinderen die iets hebben meegemaakt en het op dat moment nog niet hebben kunnen begrijpen, hebben last van verstoring. Het brein is vanaf de gebeurtenis(sen) op een overlevingsstrategie overgegaan die echter vandaag de dag niet meer functioneel is en hoezeer je ook anders zou willen doen en/of reageren, het lukt je niet. Presteren gaat vervolgens te veel moeite kosten. Met behulp van speciale, unieke protocollen en coaching kunnen we het brein weer flexibel trainen en zorgen dat de emotionele ballast alsnog op de juiste wijze verwerkt en geïntegreerd wordt. Het functioneren en presteren kan weer zonder moeite en meer vanuit plezier plaatsvinden!

Behandelbare klachten