Neurofeedback voor professionals

 1. Informatie algemeen
 2. Informatie professionals

Voor scholen

Neurofeedback is een effectieve vorm van therapie welke in is te zetten bij leer- en ontwikkelings- en emotionele problemen bij kinderen vanaf 4 jaar. Dankzij de flexibiliteit van het ontwikkelende kind werkt het relatief snel en effectief bij kinderen. Ze vinden het ook echt leuk om te doen. Behaalde resultaten zijn blijvend. Bij te behandelen problemen kun u denken aan:

 • ADD/ ADHD
 • Angststoornissen/ paniekaanvallen
 • Autisme
 • Depressie
 • Dyscalculie/ Dyslexie
 • Non verbale leerstoornis (NLD)
 • Fobie├źn
 • Dwangneuroses(OCD)
 • PDD-NOS
 • Slaapstoornissen
 • Stotteren, tics, Tourettes syndroom
 • Syndroom van Asperger
 • Traumaverwerking, post-traumatische stress (PTSS)

Eventueel medicijngebruik kan in de meeste gevallen worden voorkomen, verminderd of zelfs geheel gestopt, dit kan echter alleen in overleg met de behandelend arts.

Uitgangspunt voor een effectieve behandeling is een stabiele thuissituatie. Vergoeding van de behandelingen geschiedt middels een (gedeeltelijke) vergoeding door zorgverzekeraars.

De neurotherapie vindt plaats in de praktijk maar bij voldoende animo is er ook de mogelijkheid om op de school zelf de behandelingen te geven. Indien u hiervoor interesse heeft kunt u telefonisch contact opnemen: 06-50204089 of via email: praktijk.brainwise@gmail.com.

Voor bedrijven

Arbeid gerelateerd functioneren en arbeidshervatting

Klachten als burn-out, hoofdpijn, migraine, angst/depressie, faalangst, slaapproblemen, concentratiestoornissen en onbegrepen lichamelijke klachten kunnen een sterke impact hebben op het arbeidsfunctioneren, mogelijk leidend tot ziekteverzuim of zelfs tot (gedeeltelijke) arbeidsongeschiktheid. Zowel voor een werkgever, als een medewerker of werkzoekende is het van belang dat de betreffende persoon zo snel mogelijk terugkeert in het arbeidsproces. Daarnaast is het van belang dat, indien van toepassing, uitval voorkomen wordt. Neurofeedtherapie zou hierbij een belangrijke rol kunnen spelen in het verbeteren van het persoonlijk functioneren, zowel curatief als preventief. Neurotherapie wordt afgestemd op de problematiek van de betrokken persoon.

Doel

Door middel van Neurotherapie wordt gestreefd naar klachtenreductie en het verbeteren van het functioneren zodoende dat reïntegratie in een nieuwe of huidige baan zo optimaal mogelijk plaats kan vinden en dat de persoonlijke effectiviteit wordt vergroot. Brainwise Consultancy kan een rol spelen in het blijven coachen en begeleiden van betrokkene bij het aangaan van een dienstverband of bij werkhervatting bij de werkgever.

Voor prestatiebevordering en stressmanagement, zie: Peak performance traject