FAQ

Hoeveel behandelingen zijn doorgaans nodig?

Dit is afhankelijk van o.a. de combinatie van de klacht en de mate van disbalans die de hersenen vertonen. Gemiddeld kan gezegd worden dat er tussen de 15 en 30 behandelingen nodig zijn om een blijvend resultaat te boeken.

Hoe vaak per week moet ik neurofeedback trainen?

Minstens 2 keer per week. Als er al vaker getraind is kan soms met een keer per week volstaan worden of in een enkel geval soms een week overgeslagen worden.

Kunnen de klachten weer terug komen?

Onze ervaring is tot nu toe dat, indien de klachten verdwijnen, deze ook nauwelijks meer terug komen, tenzij er een nieuwe stress situatie ontstaat door een of ander nieuw trauma.

Vergoedt mijn verzekering deze behandeling?

Het is het beste als u zelf uw verzekering hiervoor benadert. Alle verzekeringen hebben een andere samenstelling van het pakket aan behandelmethoden dat vergoed wordt. Vaak is bijverzekering nodig.

Kan mijn zoon/dochter zijn/haar Ritalin of Concerta minderen of stoppen tijdens of na de behandeling?

Een neurofeedback therapeut / trainer zal zich nooit mogen bemoeien met de medicatie. Hij/zij kan wel advies geven om dit in overleg met de behandelend arts te regelen. Door vermindering van de klachten komt het voor dat de medicijnen inderdaad verminderd of zelfs gestopt kunnen worden.

Is het nodig mijn medicijnen te stoppen tijdens de neurofeedback behandeling?

Nee, dit is niet nodig. Veel medicijnen (zoals antidepressiva) beïnvloeden wel de hersenactiviteit, maar onze cliënten en patiënten melden dat ze, ondanks het innemen van de medicijnen, toch verbetering voelen optreden van hun klachten en vaak zelfs ontdekken dat hun klacht verdwenen is. Antidepressiva kunnen doorgaans verminderd worden of helemaal gestopt, maar altijd in overleg met de eigen behandelend arts.

Is het resultaat van de therapie aan leeftijd gebonden?

Nee, in principe niet. Het afgelopen jaar is in deze praktijk zelfs een jongetje van 6 jaar met goed succes behandeld, evenals een dame van 71 jaar. Hersenen zijn erg flexibel als het gaat om leren!

Kan ik bij de behandeling van mijn zoontje of dochter blijven?

In principe moet het geen probleem opleveren. Dat is mogelijk in overleg met de behandelend neurofeedback therapeut / trainer.

Zijn er bijwerkingen mogelijk door deze behandeling?

Uit ervaring is gebleken dat het genezingsproces tijdens een neurofeedback behandeling luchtig en soepel verloopt. Echter, heel soms is het mogelijk dat, doordat de hersenen een nieuwe balans opzoeken tijdens de behandelingsperiode, er wat lichte lichamelijke of psychische klachten ontstaan die dan weer snel verdwijnen. Aan te raden is om nooit een behandeling te stoppen, wanneer er zo'n lichamelijk of psychisch ongemak optreedt. Meldt het aan uw behandelaar. Deze zal concluderen dat er beweging zit in de voortgang van het genezingsproces. Hij/zij kan dan deze feedback gebruiken om de behandeling aan te passen aan uw tempo van genezen.

Maakt het uit wie de neurofeedback behandeling toepast?

Ja, dat maakt zeker uit. Belangrijk is dat u zich goed informeert waar iemand de opleiding genoten heeft en vooral onderzoekt of deze persoon ingeschreven staat in het P.A.I.N.T. ledenregister of een ander register van een degelijke neurofeedback beroepsvereniging, waarvan u weet dat de kwaliteit van hun opleiding en therapeuten goed gewaarborgd blijft. Er zijn helaas neurofeedback trainers die met een apparaat werken waar geen E.E.G. mee gemaakt kan worden. Het is dan dus nooit mogelijk een totaal beeld te krijgen van de hersenactiviteit en E.E.G. controle tussendoor is zeer gewenst tijdens deze behandeling. Aangeraden wordt om nooit zelf een apparaat te kopen en zelf aan de slag te gaan, ondanks het feit dat de verkopers van zo'n apparaat u verzekeren dat het geen kwaad kan. Iedere schommeling in hersenactiviteit kan weer een andere disbalans veroorzaken, wat weer andere behandelingsprotocollen vraagt. Deze behandeling vraagt om gedegen, goed opgeleide neurofeedback therapeuten en trainers.